MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁK SZÖVETSÉGE

1123 Budapest, Alkotás u. 45. - Telefon: (1) 355-0341 - Fax: (1) 214-6241 -

MAGUNKRÓL

Művészeti szakközépiskolák - sokakban bizonyára kérdőjeleket támaszt a kifejezés. Hiszen sok szép és nemes szakmát tanulhatnak fiataljaink középiskoláinkban. Közgazdasági, egészségügyi, híradástechnikai szakközépiskola - megbecsült intézményei társadalmunknak, mivel az általános műveltséget tanúsító érettségi mellé megélhetést biztosító szakmát is nyújtanak.
Ám kevesen gondolják, hogy a művészet is szakma! Mégpedig a legnemesebbek közül való! Olyan mesterség, mely nagyon alapos technikai ismereteket, elméleti tudást és gyakorlati ügyességet feltételez. Évekig tartó, fáradságos munka, lankadatlan szorgalom szükséges ahhoz, hogy valakiből jól képzett zenész, képzőművész vagy táncos legyen.
A művészi tehetség csupán lehetőség rendszeres gyakorlás, az érzékek és a testi adottságok kiművelése nélkül rejtve marad, nem tud kiteljesedni.
A művészi iskolák legfontosabb feladata, hogy kifejlesszék a művészi ízlést, felismertessék a művészeti értékeket, a szép és az igaz kategóriáit.
Mindezt teszik olyan életkorban, melyben a személyiség maga is átalakulóban van: a gyermekkort elhagyva, a felnőttkor küszöbén. Így a művészet a tanulók életének részévé válik, segítve azt, hogy a művészi igazságok felismerése és átélése révén az értékek mellett dönteni tudó, felelősségel élő felnőttekké érjenek.

A művészeti szakközépiskolák iránti növekvő igény egyre több középfokú intézményt hívott létre. A szakmai, pedagógiai, tanügyi kérdések megválaszolására az intézmények vezetői 1998-ban létrehozták a Művészeti Szakközépiskolák Szövetségét.

Köszönet mindazoknak, akik művészi, oktatói tevékenységükkel a jövő művészgenerációját nevelik, példamutatásukkal hitet, erkölcsi tartást adnak ehhez az egész embert kívánó életpályához!

Záborszky Kálmán
a Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége elnöke